Home Wat we doen Over ons Nieuws Contact

Wat wij doen

Testen, onderzoek en innovatie

Het NTCP voert op pilotschaal onderzoek uit naar het sorteer- en wasproces van plastic uit huishoudelijk afval. Dit is veelal verpakkingsmateriaal. Onze opdrachtgevers: merkeigenaren, retailers, (verpakkings-) producenten, afvalinzamelaars, industriële sorteerders en recyclers. 

Met onze sorteerlijn kunnen we het volledige sorteerproces (tot 2000 kg per uur) simuleren, testen en onderzoeken. Daarvoor is de sorteerlijn modulair ingericht: elke stap kan individueel doorlopen en bemonsterd worden. Daarnaast is er een experimentele positie om nieuwe apparatuur of technologie te testen. De waslijn zal eind 2020 gerealiseerd worden.

Vragen uit de keten

  • Hoe kunen verpakkingen beter gesorteerd worden om de recylclebaarheid te verhogen?
  • Waarom wordt mijn verpakking niet goed gesorteerd?
  • Hoe kunnen wij nieuwe sorteertechnieken toepassen en wat is het effect hiervan?
  • Hoe kunnen we de zuiverheid en hoeveelheid van sorteerstromen vergroten?
  • Hoe kunnen we verliezen van potentieel waardevol materiaal voorkomen?
  • Waar heeft verandering in de keten de hoogste impact op de efficiency van de hele keten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat sorteerstromen voldoen aan de specifieke eisen voor de volgende opwerkstap (mechanische of chemische recycling) ?

Vind antwoorden met het NTCP

Door het uitvoeren van praktische testen en experimenten met onze sorteerlijn verzamelen we in een gecontroleerde omgeving kwantitatieve data over sortering in relatie tot materiaalstromen, processtappen en procesinstellingen. 

We vergaren kennis door experimenten, onderzoek, ontwikkeling en samenwerking met de hele keten. Die data en kennis bundelen we in een kennis database. Door het delen van deze data is de kans groter dat we elkaar kunnen helpen om onze gezamenlijke ambities te realiseren.  

Een greep uit wat we doen

Sorteertesten in een gecontroleerde omgeving

Wij testen de efficiëntie van sortering van plastic verpakkingen onder realistische omstandigheden, met échte afvalstromen. Bijvoorbeeld om na te gaan of ze in de juiste sorteerstroom terecht komen, om daarmee de recyclebaarheid te verhogen, met het oog op design for recycling.

Procesoptimalisatie

Met behulp van onze pilot installatie testen en onderzoeken wij de mogelijke verbeteringen in het sorteerproces, of interacties tussen sorteertechnieken. Bijvoorbeeld om proces parameters van individuele of geïntegreerde apparatuur te testen en te optimaliseren.

Faciliteren van technologieontwikkeling

Binnen de sorteer- en recyclingmarkt worden nieuwe innovaties ontwikkeld om circulair hergebruik van kunststoffen te bevorderen. De sorteerlijn biedt de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde apparatuur of technologieën te integreren en/of te testen met echte afvalstromen in een omgeving die realistisch schaalbaar is naar industriële grootte.

Dataopslag en analyse

De NTCP kennis database borgt alle data van proces instellingen en testresultaten. Daarmee kunnen wij analyses tussen verschillende studies doen. De database is toegankelijk via deze website.

Karakteriseren van stromen

Door de samenstelling van stromen tijdens onze testen vast te stellen en te combineren met de chemische, fysische en/of mechanische eigenschappen van materialen in onze database, kunnen wij bijdragen om relaties te leggen naar de potentiële toepassing van deze stromen en materialen.

Onderzoeksprogramma's

Bij het NTCP worden onderzoeksprogramma's uitgevoerd. Dat kan B2B contract onderzoek zijn, maar ook academische samenwerkingsverbanden, gezamenlijke industrieprojecten, en overheids- of EU-programma's.

Sorteertesten in een gecontroleerde omgeving

Wij testen de efficiëntie van sortering van plastic verpakkingen onder realistische omstandigheden, met échte afvalstromen. Bijvoorbeeld om na te gaan of ze in de juiste sorteerstroom terecht komen, om daarmee de recyclebaarheid te verhogen, met het oog op design for recycling.

Procesoptimalisatie

Met behulp van onze pilot installatie testen en onderzoeken wij de mogelijke verbeteringen in het sorteerproces, of interacties tussen sorteertechnieken. Bijvoorbeeld om proces parameters van individuele of geïntegreerde apparatuur te testen en te optimaliseren.

Faciliteren van technologieontwikkeling

Binnen de sorteer- en recyclingmarkt worden nieuwe innovaties ontwikkeld om circulair hergebruik van kunststoffen te bevorderen. De sorteerlijn biedt de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde apparatuur of technologieën te integreren en/of te testen met echte afvalstromen in een omgeving die realistisch schaalbaar is naar industriële grootte.

Dataopslag en analyse

De NTCP kennis database borgt alle data van proces instellingen en testresultaten. Daarmee kunnen wij analyses tussen verschillende studies doen. De database is toegankelijk via deze website.

Karakteriseren van stromen

Door de samenstelling van stromen tijdens onze testen vast te stellen en te combineren met de chemische, fysische en/of mechanische eigenschappen van materialen in onze database, kunnen wij bijdragen om relaties te leggen naar de potentiële toepassing van deze stromen en materialen.

Onderzoeksprogramma's

Bij het NTCP worden onderzoeksprogramma's uitgevoerd. Dat kan B2B contract onderzoek zijn, maar ook academische samenwerkingsverbanden, gezamenlijke industrieprojecten, en overheids- of EU-programma's.

Sorteertesten in een gecontroleerde omgeving

Wij testen de efficiëntie van sortering van plastic verpakkingen onder realistische omstandigheden, met échte afvalstromen. Bijvoorbeeld om na te gaan of ze in de juiste sorteerstroom terecht komen, om daarmee de recyclebaarheid te verhogen, met het oog op design for recycling.

Procesoptimalisatie

Met behulp van onze pilot installatie testen en onderzoeken wij de mogelijke verbeteringen in het sorteerproces, of interacties tussen sorteertechnieken. Bijvoorbeeld om proces parameters van individuele of geïntegreerde apparatuur te testen en te optimaliseren.

Faciliteren van technologieontwikkeling

Binnen de sorteer- en recyclingmarkt worden nieuwe innovaties ontwikkeld om circulair hergebruik van kunststoffen te bevorderen. De sorteerlijn biedt de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde apparatuur of technologieën te integreren en/of te testen met echte afvalstromen in een omgeving die realistisch schaalbaar is naar industriële grootte.

Dataopslag en analyse

De NTCP kennis database borgt alle data van proces instellingen en testresultaten. Daarmee kunnen wij analyses tussen verschillende studies doen. De database is toegankelijk via deze website.

Karakteriseren van stromen

Door de samenstelling van stromen tijdens onze testen vast te stellen en te combineren met de chemische, fysische en/of mechanische eigenschappen van materialen in onze database, kunnen wij bijdragen om relaties te leggen naar de potentiële toepassing van deze stromen en materialen.

Onderzoeksprogramma's

Bij het NTCP worden onderzoeksprogramma's uitgevoerd. Dat kan B2B contract onderzoek zijn, maar ook academische samenwerkingsverbanden, gezamenlijke industrieprojecten, en overheids- of EU-programma's.

Meer weten?

We vertellen je er graag meer over!

Contact