Home Wat we doen Over ons Nieuws Contact

Over ons

"Innovatie en onderzoek om de plastic waardeketen volledig te sluiten"

Testcentrum met een missie

Het NTCP is een not-for-profit organisatie en het eerste onafhankelijke testcentrum in Europa. In ons centrum in Heerenveen dragen we met onafhankelijke testen, uitdagende experimenten en onderzoek bij aan het sluiten van de plastic kringloop. Terwijl we op een gestructureerde en data analytische manier werken, zijn we pragmatisch, wat ons helpt bij het geven van advies voor opdrachtgevers dat gemakkelijk vertaald of toegepast kan worden naar de praktijk.

Dit doen we met onze missie in het achterhoofd: `Innovatie en onderzoek om de plastic waardeketen volledig te sluiten´. Dus niet verbranden, maar recyclen naar de oorspronkelijke toepassing of een andere duurzame oplossing. Om deze missie te behalen hebben we bewust gekozen voor een onafhankelijk rol. Hierdoor zijn we toegankelijk voor elk bedrijf en andere relevante stakeholders in de plastic waardeketen. 

Tijdlijn NTCP

Circulaire doelstellingen versnellen

Het NTCP is eind 2018 opgericht om de circulaire doelstellingen voor plastics te versnellen. De Rijksoverheid, de Provincie Fryslân, stichting Afvalfonds en het Afvalfonds Verpakkingen hebben bijgedragen aan de realisatie van het testcentrum. Met hun sterke ambitie om de optimalisatie en innovatie van de circulaire waardeketen te versnellen, hebben deze organisaties de noodzaak en vraag in de markt voor test en onderzoek capaciteit erkend. Door het faciliteren van de ontwikkeling van het NTCP hebben ze een onafhankelijke en toegankelijke faciliteit gecreëerd die samenwerking in de keten stimuleert. 

Met de testfaciliteit voor het sorteer- en wasproces op pilotschaal, is het NTCP als eerste testcentrum representatief voor industriële installaties. De praktische testen en experimenten met échte afvalstromen leveren een structurele dataverzameling op, die stakeholders en opdrachtgevers uit de keten helpt om hun circulaire doelstellingen te versnellen.

Onze eigen doelstellingen hebben we gekoppeld aan vier Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 

SDG nummer 9
SDG nummer 11
SDG nummer 12
SDG nummer 14

Waarom we met plastics aan de slag moeten

Plastic is een uitstekend verpakkingsmateriaal: het is licht, sterk, gaat lang mee, en houdt voedsel langer houdbaar. Het bestaat in talloze vormen, maten, kleuren en flexibiliteit. Juist die diversiteit maakt het lastig om plastic verpakkingen uit huishoudelijk afval goed te sorteren en te recyclen. 

In het document 'Plastics the facts' rapporteerde PlasticsEurope dat 50,4% van de plastic verpakkingen in Nederland zijn gerecycled in 2017. Terwijl 49,6% dus nog verbrand wordt voor energie. Dit betekent dat nog steeds bijna 50% van de plastic verpakkingen neit gerecycled wordt. Daarnaast eindigt die 50,4% waar recyclaat van wordt gemaakt ook niet allemaal in een nieuwe verpakking. Hier worden namelijk ook veel laag-waardige producten van gemaakt. En daarom is het NTCP opgericht: dit kan en moet anders!

Het Plastic Pact

In 2019 ondertekenden 75 partijen het Plastic Pact NL, waaronder het NTCP. Hierin zijn afspraken gemaakt over de situatie in 2025. In een notendop stellen de partijen die zich gecommitteerd hebben aan het Plastic Pact zich ten doel om minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken (meer gerecycled plastic toe te passen in producten), meer te recyclen en om al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Op die manier gaan we beter met onze grondstoffen om en belasten we het milieu minder. Ook buiten Nederland hebben veel Europese landen een Plastic Pact ondertekend.

NTCP in het nieuws:

Meer weten over het NTCP?

Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Contact