Home Wat we doen Over ons Nieuws Contact

Nieuws

Nieuw leven voor plastic afval

18-01-2019

Innovatie en ontwikkeling om de plastic kringloop 100% te sluiten. Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven en Gedeputeerde De Rouwe markeerden de afspraken daarover op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Innovatie en ontwikkeling om de plastic kringloop 100% te sluiten.

Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven en Gedeputeerde De Rouwe markeerden de afspraken daarover op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ze deden dat in aanwezigheid van de alle betrokken partners. Dit is een belangrijke stap voor het nieuwe leven van plastic afval.

In het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) kijkt men vooral naar de mogelijkheden om plastics uit afval opnieuw te gebruiken. Niet weggooien en/of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing. Zo blijven de grondstoffen voor plastics in omloop. Er is een investering van 3 miljoen euro nodig. Dat bedrag komt bij elkaar door bijdragen van de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân en het Afvalfonds. “Meer kennis, samenwerking en innovaties zijn noodzakelijk om de kunststofketen beter te laten werken. Omdat het Testcentrum daar een belangrijke impuls aan kan leveren, draagt het Afvalfonds graag bij om dit mede mogelijk te maken”, aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Het NTCP is een onafhankelijk testcentrum en gaat actief werken aan het verbeteren van de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Het testcentrum staat open voor de gehele markt als een toegankelijke faciliteit met als doelstelling om het aandeel gerecyclede plastics in o.a. verpakkingen fors te vergroten en zal hierin als katalysator en versneller optreden. Daarnaast krijgt het NTCP ook een publieksfunctie waarbij kennis over plastics, circulariteit en hergebruik op een levendige manier wordt overgedragen aan jong en oud.

Versnellen transitie circulaire economie

Bedrijven als FrieslandCampina, Philips, Morssinkhof en Omrin hebben aangegeven dat een testcentrum zeker helpt bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Nieuwe technieken uitproberen in een testfabriek samen met bedrijven levert direct nieuwe kennis op voor concrete toepassingen. Zo kunnen machinebouwers bijvoorbeeld blijven innoveren. Bovendien kunnen leveranciers meedenken over nieuwe toepassingen voor het circulaire plastic.

Kennis bundelen, toepassen en verder ontwikkelen
Door samen te werken met onderwijsinstellingen als NHL Stenden Hogeschool, wordt kennis niet alleen gebundeld, maar ook toegepast in de praktijk. Hierdoor kan kennis direct verder worden ontwikkeld. Dit versnelt het proces naar een mooie en schone wereld. Zo werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, ‘netwerkaanjager’ Vereniging Circulair Friesland en afvalbedrijf Omrin nu samen aan de realisatie van het NTCP.

Logische locatie testcentrum

Het landelijk testcentrum komt op een logische plek in Heerenveen. In 2018 opende afvalverwerker Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen, samen met HVC Groep en Midwaste, een ‘kunststofsorteerinstallatie’ (KSI) om verschillende soorten plastics uit huisvuil te scheiden en sorteren. Bovendien startte recycler Morssinkhof op het terrein er direct naast de bouw van een hypermoderne fabriek om enkele van die soorten te kunnen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.